BANBRYTANDE FORSKNING INOM POSTBIOTIKA

ReFerm är ett högpotent postbiotikum gjord på mikrobiellt fermenterad havre. ReFerm tillför tarmen naturliga ämnen från fermenteringen, vilket stärker tarmbarriären och minskar en låggradig tarminflammation

Vi är Nordic Rebalance

Tarmflorans kondition är av central betydelse för hela vårt välmående.

Många tillstånd har sitt ursprung i tarmen och till stor del beror det på fel näring till både oss och mikroorganismerna. Kortkedjade fettsyror och andra mikrobiella fermenteringsämnen behövs för att bygga en robust tarmmiljö.

”I min forskning inom mikrobiologi fann jag att mikrobiellt fermenterad havre kan reducera inflammation i tarmen och samtidigt göra tarmen robust.”

Istället för att tillföra tarmen nya bakterier som ska förbättra tarmfloran, så tillför vi kortkedjade fettsyror och metaboliter från en mikrobiell fermentering av havre, som positivt påverkar den existerande tarmfloran.

Genom en förbättrad tarmflora förhindras mikroorganismerna att irritera kroppens immunsystem och istället blir de kroppens medspelare. På så sätt reduceras inflammation och immunsystemet kan hitta tillbaka till sitt naturliga tillstånd. Det märkbara resultatet är att obehagliga symtom som bland annat diarré, magsmärtor, uppblåsthet och kronisk trötthet reduceras eller elimineras.

Ur denna insikt skapade jag Life Science bolaget Nordic Rebalance och ett postbiotikum kallat ReFerm.

Hans Israelsen
PhD och grundare av Nordic Rebalance

Fokusområden

Postbiotika

Postbiotika är ett begrepp för bland annat viktiga näringsämnen för tarmen, som skapas när vissa bakterier fermenterar livsmedel.

Forskning

Nordic Rebalance forskar inom postbiotika, som både reducerar olika grader av inflammation och symtom.

Kliniska studier

Kliniska studier, som är genomförda på patienter med ulcerös kolit, har referentgranskats och publicerats i medicinska tidskrifter.

ReFerm

ReFerm är ett högkoncentrerat postbiotikum, som i forskningsstudier dokumenterats stärka tarmslemhinnan och reducera inflammation och symtom.

Postbiotika

Postbiotika är bland annat de näringsämnen som uppstår när bakterier fermenterar livsmedel. När tarmfloran är i obalans producerar den inte tillräckligt med metaboliter som kortkedjade fettsyror. Vid ReFerms patenterade tillverkningsprocess bildas ett unikt koncentrat av mikrobiellt fermenterade näringsämnen, däribland kortkedjade fettsyror, som;

Forskning