Forskning

All sjukdom börjar i tarmen, sa Hippokrates, den grekiske filosofen och den moderna läkekonstens fader redan för 2000 år sedan.

Tarmfloran är av väsentlig betydelse för vår hälsa. När tarmfloran och kroppen inte är i symbios kan kroniska inflammationer uppstå. En dålig tarmflora eller en tarmflora i dysbios kan inte botas genom medicin, men med kosten kan vi bygga en stark tarmflora och därigenom vår egen hälsa.

Hans Israelsen är civilingenjör i kemi och PhD i bakteriell molekylärgenetik och arbetar inom genetik och biokemi i mjölksyrabakterier. Utifrån sin kunskap och sina erfarenheter inom mikrobiologi var Hans övertygelse att det ska mer till att ändra en fientligt inställd tarmflora än att bara tillföra goda bakterier. Hans var mycket tidigt ute när han redan 2004 uppfann ett högpotent postbiotikum innehållande bland annat kortkedjade fettsyror och andra viktiga molekyler genom att fermentera havre med hjälp av Lactobacillus plantarum 299v.

Forskningsresultat på senare tid sammanfaller nu med Hans Israelsens hypoteser och egna forskningsstudier, som ligger till grund för ReFerm:

  • kronisk inflammation ligger bakom många tillstånd och sjukdomar både i tarmen och i kroppen
  • även personer med IBS uppvisar låggradig inflammation
  • brist på rätt näring till tarm och tarmflora ger en svag tarmslemhinna, som ökar risken för utarmning och karaktärsförändring av residerande mikroorganismer samt kan läcka ut bakterier i kroppen, vilket kan aktivera kroppens immunförsvar med inflammation som följd
  • högpotent postbiotika som ReFerm stärker tarmslemhinnan, reducerar inflammation och symtom

Kliniska studier av ReFerm eller Profermin som produkten tidigare benämndes i Danmark, är genomförda på patienter med ulcerös kolit. Dessa studier är referentgranskade och publicerade i medicinska tidskrifter. På 24 veckor kunde ReFerm mildra symtomen hos 2 av 3 personer med svåra magtarmsproblem.

I vår senaste forskningsstudie förklaras hur ReFerm påverkar tarmslemhinnan i positiv bemärkelse. ReFerm ingår även i ett stort europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020. Detta projekt studerar bland annat effekten av ReFerm vid inflammation i levern. Forskningsresultaten förväntas publiceras under 2023.

Studier av Nordic Rebalance

Publicerad forskningsstudie

Profermin (ReFerm) ger säker och effektiv remission (symtomlättnad) vid ulcerös kolit. Läs mer

Publicerad forskningsstudie

Profermin (ReFerm) är effektiv för patienter med aktiv ulcerös kolit - en randomiserad controllerat försök (RCT). Läs mer

STUDIER

Bakterierstammar försvinner. Mindre diversifierad tarmflora riskerar att gå i arv i generationer.
(Sonnenburg et al. 2016)

Gluten och vissa kolhydrater (sk FODMAPS) visar inga eller små effekter vid IBS.
(Lundin, Brunius, Landberg & Hellström 2021)

Tarmflorans påverkan på kroppens immunsystemet
(Spencer, Fragiadakis & Sonnenburg 2019)

Havre har en positiv påverkan på tarmhälsan
(Korczac, Kocher & Swanson 2020)

ARTIKLAR

Om kortkedjade fettsyrors positiva betydelse för tarmen
(Nyman, 2008)