Postbiotika

Postbiotika – reducerar inflammation och symtom

Vår kropp omsluter en tarm och tarmflora, som innehåller hundratusentals miljarder mikroorganismer, med vilka vi ska leva sida vid sida i symbios.

Genom vår livsstil och kost påverkar vi mikroorganismerna. Vid fel näring och bristande mängd fibrer kan tarmfloran hamna i obalans varvid kroppens immunförsvar kan reagera mot mikroorganismerna med en inflammation. De senaste fyrtio åren har inflammatoriska tillstånd ökat dramatiskt och ligger till grund till många av våra nya folksjukdomar. Tarmflorans kondition påverkar vår hälsa i hög grad

Tarmfloran kan liknas vid en regnskog, där miljön är helt avgörande för ekosystemets funktion. Genom rätt näring främjas de mikroorganismer som fermenterar livsmedel till postbiotika, som är benämningen för bland annat kortkedjade fettsyror och andra molekyler, som framkommer vid den mikrobiella fermenteringen.

Med postbiotika främjar vi att den befintliga tarmfloran blir så optimal som möjligt och är i symbios med kroppen, som därmed inte behöver aktivera sitt immunförsvar.

”Postbiotika är den nya generationens probiotika”

Hans Israelsen, PhD och grundare till Nordic Rebalance

Skillnaden mellan pro-, pre- och postbiotika

Probiotika är mjölksyrebakterier eller andra mikroorganismer som kan ha kan en positiv inverkan medan de passerar genom mag-tarmkanalen. Probiotiska mikroorganismer måste intas kontinuerligt, då det är svårt att få dem att kolonisera tarmen varaktigt.

Prebiotika kallas de kostfiber eller korta polysackarider som passerar tunntarmen och når tjocktarmen, där de fermenteras av vissa mikroorganismer till kortkedjade fettsyror och andra molekyler. Det rekommenderade dagliga intaget av fiber ligger på cirka 25 – 35 gram. 7 av 10 intar för lite fiber, vilket kan leda till störningar i tarmfloran och i sin tur till inflammation som följd.

Postbiotika kallas bland annat de näringsämnen som uppstår när vissa bakterier fermenterar livsmedel. De mikrobiella fermenteringsämnena i postbiotika bidrar till att förändra och återställa en störd tarmfloras sammansättning vad gäller antalet arter av mikroorganismer eller reducera olika grader av inflammation.

heart-postbiotika

Sjukdomar och inflammationer

Inflammatoriska sjukdomar som börjar i tarmen är sedan 1980-talet anledning till de stora folksjukdomarna. Vår västerländska och industriella livsstil påverkar vår tarmflora negativt, något som aktiverar kroppens immunförsvar med olika grader av inflammation och symtom som följd. En välmående tarmflora är således grunden till vårt välmående och hälsa.

uppd-postbiotika2

Lösning

Postbiotika stärker tarmen via kosten

Postbiotika är bland annat de näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter som uppstår, när bakterier fermenterar livsmedel. Spännvidden är stor mellan olika sorters postbiotika både till näringsinnehåll och effekt beroende på vilka bakterier som fermenterar och vilka livsmedel som fermenteras. I vissa postbiotika ingår bland annat kortkedjade fettsyror men också andra metaboliter som uppstår vid den mikrobiella fermenteringen. Dessa näringsämnen är av stor betydelse för vår tarmhälsa.

Postbiotika bidrar till robust tarmslemhinna

Kortkedjade fettsyror är främsta näringsämnet för cellerna i tarmslemhinnan, som ska bygga en robust barriär mellan mikroorganismerna och kroppen.

Postbiotika påverkar kroppens försvarssystem

Kortkedjade fettsyror är relativt svaga syror, som kan tränga in i bakterier, som kroppen uppfattar som hotfulla. Bakterierna börjar då försvara sig, vilket medför att de ändrar sin karaktär till en bakterie som kroppen uppfattar som acceptabel. När bakterien inte längre utgör ett hot stoppar immunförsvaret sin överreaktion och därmed inflammationen.

Postbiotika främjar tarmflorans mångfald

Postbiotika påverkar tarmmiljön i positiv riktning. Med rätt miljö i tarmen kan bakterier gynnas som inte aktiverar kroppens immunförsvar.